ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โปรแกรมการเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ article

      

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
เป็นหมู่เกาะในทะเลอันดามันห่างจากฝั่งไปทางทิศตะวันตกประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นหมู่เกาะที่อยู่ติดกับเขตชายแดนไทย-พม่า มีพื้นที่ประมาณ 84,375 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่บนบกประมาณ 2,594 ไร่ ประกอบด้วยเกาะสำคัญ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะไข่ (เกาะตอรินลา) เกาะกลาง (เกาะปาจุมบา) และเกาะรี (เกาะสต๊อก) ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2524 เป็นหมู่เกาะที่มีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์สวยงาม มีปลาสีสันต่าง ๆ มากมาย เป็นแหล่งสำหรับเหมาะชมปะการังน้ำตื้น โดยเฉพาะเกาะตอรินลาและเกาะปาจุมบา สำหรับบริเวณที่เหมาะจะดำน้ำลึก คือ กองหินริเชลิว อยู่ห่างจากเกาะสุรินทร์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 10 กิโลเมตร เป็นแหล่งที่สมบูรณ์ด้วยธรรมชาติใต้ทะเล มีปลาหลายพันธุ์ ปะการังสีสวย และเป็นจุดที่มีโอกาสพบฉลามวาฬ ที่ได้ชื่อว่าเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเลมาว่ายให้เห็นอยู่เสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะจะเดินทางท่องเที่ยวคือ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ส่วนเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เป็นช่วงที่มีลมมรสุม ฝนตกชุก คลื่นลมแรง 

 

สถานที่น่าสนใจภายในเขตอุทยานฯ ได้แก่ 
เกาะสุรินทร์เหนือ และ เกาะสุรินทร์ใต้ เป็นเกาะที่อยู่ติดกันโดยมีร่องน้ำคั่นกลาง มีอ่าวทั้งเล็กและใหญ่กระจายอยู่รอบเกาะ ทุกอ่าวมีความสวยงามของหาดทรายและน้ำทะเลแตกต่างกันไป เกาะสุรินทร์เหนือเป็นที่ตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ

 

อ่าวต่างๆใน อุทยานฯ หมู่เกาะสุรินทร์ ได้แก่

อ่าวช่องขาด, อ่าวแม่ยาย, อ่าวไทรเอน, อ่าวลึก, อ่าวจาก, อ่าวไม้งาม, อ่าวบอน, อ่าวเต่า, อ่าวผักกาด, อ่าวสุเทพเป็นต้น

 

ขอเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวดังนี้

 

   บริการเรือโดยสาร"ไป-กลับ"หมู่เกาะสุรินทร์    

 

โปรแกรม  (วันเดียว)          PrintProgram

วันเดียว                                             ไปเช้า-เย็นกลับ
07.30 น. พบกันที่ท่ารถ อ.คุระบุรี จ.พังงา ทานอาหารเช้าและรับอุปกรณ์ดำน้ำ

08.30 น.

เรือออกจากท่าเรือคุระบุรี
09.50 น. เรือถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
10.30 น. ดำน้ำดูปะการังบริเวณ อ่าวแม่ยาย และ อ่าวเต่า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน...(1)
13.00 น. ดำน้ำดูปะการังบริเวณ อ่าวผักกาด และ เกาะตอรินลา
14.30 น. เรือออกจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
15.50 น. เดินทางกลับมาถึงท่าเรือคุระบุรี

 ค่าบริการท่านละ  2,500 บาท

.... อัตรานี้รวม ....
- การเดินทางไป - กลับ ด้วยเรือ Speed Boat
- อาหารกลางวัน และ น้ำดื่ม
- อุปกรณ์ดำน้ำ
- มัคคุเทศก์ที่ชำนาญทะเล
- ประกันอุบัติเหตุ

 

โปรแกรม  (2 วัน 1 คืน)           PrintProgram 

วันแรก
07.30 น. พบกันที่ท่ารถ อ.คุระบุรี จ.พังงา ทานอาหารเช้าและรับอุปกรณ์ดำน้ำ

08.30 น.

ออกจากท่าเรือคุระบุรี มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสุรินทร์
10.00 น. ถึงหมู่เกาะสุรินทร์เหนือ นำสัมภาระเข้าที่พัก(เต้นท์พร้อมเครื่องนอน)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของสวัสดิการ...(1)
13.30 น. เตรียมตัวสำหรับการดำน้ำวันแรกกันที่ อ่าวแม่ยาย, อ่าวแหลมแม่ยาย, อ่าวเต่า,
16.30 น. นำท่านกลับมาที่อุทยานฯ ชมทัศนีย์ภาพของหาดยามเย็น
19.00 น. ทานอาหารเย็น (2) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
07.30 น. ทำภารกิจส่วนตัว ทานอาหารเช้า...(3)
08.30 น. หลังอาหารเช้า...เริ่มต้นออกไปดำน้ำ ตามจุดต่างๆ เช่น อ่าวผักกาด, เกาะตอรินลาใต้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของสวัสดิการ...(4) พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.30 น. จัดสัมภาระ เดินทางกลับไปยังท่าเรือ อ.คุระบุรี เก็บภาพที่ระลึกของเกาะกลางอันดามันแห่งนี้
14.00 น. อำลาหมู่เกาะสุรินทร์ มุ่งหน้ากลับ อ.คุระบุรี
15.30 น. ถึงท่าเรือคุระบุรี และเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

สำหรับเรือ Speed Boat           ท่านละ  3,400   บาท

หมายเหตุ  :  1. โปรแกรมนี้ประกอบไปด้วย  ที่พักเต้นท์  1  คืน พร้อมเครื่องนอน  
                        อาหารเต็มอิ่ม 4 มื้อ  ,  หน้ากากดำน้ำและเสื้อชูชีพ  ,  เรือไป - กลับ
                        จากท่าเรือคุระบุรีถึงหมู่เกาะสุรินทร์  , เรือหางยาวสำหรับออกไปดำน้ำ
                        พร้อมมัคคุเทศก์  , ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 200,000 บาท
                        แต่จะไม่รวมการเดินทางมายัง อ.คุระบุรี  จ.พังงา
                    2. ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรม
                    3. รายละเอียดจุดดำน้ำต่าง ๆ   อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  โดยจะขึ้นอยู่
                        กับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติในขณะนั้นเป็นหลัก
                    4. กรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้า  50%  ก่อนเดินทาง 15 วันในช่วงเวลา
                        ปกติหรือวันธรรมดา และไม่ต่ำกว่า 30 วัน สำหรับช่วงเทศกาล
                        โดยจ่ายส่วนที่เมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือคุระบุรี
                     5. ชาวต่างชาติต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม ท่านละ 200 บาท

 

โปรแกรม  (3 วัน 2 คืน)            PrintProgram   

วันแรก
07.30 น. พบกันที่ท่ารถ อ.คุระบุรี จ.พังงา ทานอาหารเช้าและรับอุปกรณ์ดำน้ำ

08.30 น.

ออกจากท่าเรือคุระบุรี มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสุรินทร์
10.00 น. ถึงหมู่เกาะสุรินทร์เหนือ นำสัมภาระเข้าที่พัก(เต้นท์พร้อมเครื่องนอน)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของสวัสดิการ...(1)
13.30 น. เตรียมตัวสำหรับการดำน้ำวันแรกกันที่ อ่าวแม่ยาย, อ่าวแหลมแม่ยาย, อ่าวเต่า,
16.30 น. นำท่านกลับมาที่อุทยานฯ ชมทัศนีย์ภาพของหาดยามเย็น
19.00 น. ทานอาหารเย็น (2) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
07.30 น. ทำภารกิจส่วนตัว ทานอาหารเช้า...(3)
08.30 น. หลังอาหารเช้า...เริ่มต้นออกไปดำน้ำ ตามจุดต่างๆ เช่น อ่าวจาก, เกาะสต้อร์ค,
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของสวัสดิการ...(4) พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.30 น. พร้อมกันที่ชายหาด เตรียมตัวสำหรับการดำน้ำวันที่สอง  กันที่  อ่าวสุเทพ, อ่าวมังกร, หาดไม้งาม
16.00 น. นำท่านกลับมาที่อุทยานฯ ให้ท่านได้พักผ่อนหรือทำกิจกรรมริมหาด
19.00 น. ทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของสวัสดิการ...(5) เมนูสุดอร่อย พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
อรุณสวัสดิ์ เก็บสัมภาระ
07.30 น. พบกันอีกครั้ง ทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของสวัสดิการ...(6)
08.30 น. พร้อมกันที่ชายหาด เตรียมตัวสำหรับการดำน้ำวันที่สาม อ่าวผักกาด, เกาะตอรินลาใต้, หมู่บ้านมอแกน,
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน...(7) ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เตรียมสัมภาระเดินทางกลับ เก็บภาพถ่ายที่ระลึกถึงเกาะกลางทะเลอันดามัน
14.00 น. อำลาหมู่เกาะสุรินทร์ มุ่งหน้ากลับ อ.คุระบุรี
15.30 น. ถึงท่าเรือคุระบุรี และเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

สำหรับเรือ Speed Boat           ท่านละ  4,200   บาท

หมายเหตุ  :  1. โปรแกรมนี้ประกอบไปด้วย  ที่พักเต้นท์  2  คืน พร้อมเครื่องนอน  
                           อาหารเต็มอิ่ม 7 มื้อ  ,  หน้ากากดำน้ำและเสื้อชูชีพ  ,  เรือไป - กลับ
                          จากท่าเรือคุระบุรีถึงหมู่เกาะสุรินทร์  , เรือหางยาวสำหรับออกไปดำน้ำ
                          พร้อมมัคคุเทศก์  , ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 200,000 บาท
                          แต่จะไม่รวมการเดินทางมายัง อ.คุระบุรี  จ.พังงา
                     2. ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรม
                     3. รายละเอียดจุดดำน้ำต่าง ๆ   อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  โดยจะขึ้นอยู่
                          กับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติในขณะนั้นเป็นหลัก
                     4. กรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้า  50%  ก่อนเดินทาง 15 วันในช่วงเวลา
                         ปกติหรือวันธรรมดา และไม่ต่ำกว่า 30 วัน สำหรับช่วงเทศกาล 
                         โดยจ่ายส่วนที่เมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือคุระบุรี 
                     5. ชาวต่างชาติต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม ท่านละ 400 บาท


ชื่อและนามสกุล :
อีเมล ของท่าน :
โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ :
สอบถามรายละเอียด :
จำนวน/ท่าน :ทะเลอันดามัน

หมู่เกาะสิมิรัน+หมู่เกาะสุรินทร์
โปรแกรมการเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน article
ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ หมู่เกาะห้อง หมู่เกาะพีพี แช่ธารน้ำตกร้อน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สนใจติดต่อ

บริษัท เมืองไทยทราเวล จำกัด
เลขที่ 1219/10 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2108-1947-8 แฟ็กช์ 0-2743-0500
หรือ 08-9670-1515, 090-962-3999, 081-174-6979

muangthaitravel@gmail.com